Oznamy nové

 

VZN 5_2015 MČ Dubravka.pdf (234489)

 

Trvalé

Dôležité tel čísla.pdf
preberací protokol tlačivo.pdf

 

Len pre registrovaných

 

Lipského 15-17

Zápis z písomného hlasovania 21_ 3_2023.pdf (431206)

Zápisnica 9_2022.pdf (1379741)

Zápisnica 11_10_2021.pdf (1344926)

Zápisnica 10_2019.pdf (1168077)

Zápisnica 10_2018.pdf (1341457)

Zápisnica 10_2017.pdf (3385071)

 

Bullova

Zapisnica 19_10_2022.pdf (593127)

Zápisnica 5_10_2021.pdf (885901)

Zápis z písomného hlasovania 3_2020.pdf (781102)

Zapis zo zhromaždenia 18_11_2019.pdf (1054385)

Zapis zo zhromaždenia 26_11_2018.pdf (5580950)

 

Púpavova

Rozhodnutie o umiestnení sirény.pdf (1087565)

Zápisnica 10_2022.pdf (794364)

Harmonogram VKK, 2022 - september - oktober, utorok - streda.xls (10240)

Zápis z písomného hlasovania 8_2022.pdf (523246)

Plán opráv a údržby na rok 2022 Púpavova 20.pdf (118264)

zapisnica 11_11_2019.pdf (1435519)

zapisnica 8_10_2018.pdf (1479337)

 

Nejedlého

Zápis z písomného hlasovania 6_2022.pdf (861060)

zápis zo schôdze 5_2022.pdf (889689)

Plán opráv a údržby na rok 2022 Nejedlého 7-11.pdf (119093)

zápis zo zhromaždenie 10_2019.pdf (445539)

zápis zo zhromaždenie 10_2018.pdf (515585)

Pivnice 7.pdf (113074)

Pivnice 9.pdf (109571)

Pivnice 11.pdf (112,7 kB)

 

Ožvoldíkova

Zápis z písomného hlasovania 12_22.pdf (467442)

Zápisnica 12_10_2022.pdf (853991)

Plán opráv a údržby na rok 2022 Ožvoldíkova 10.pdf (111328)

Zápisnica z protipožiarnej kontroly 9_2021 Ožvoldíkova 10.pdf (1069826)

Zápisnica z PO kontroly Ožvoldíkova 11_2020.pdf (4028754)

Zápis z písomného hlasovania 1_2020.pdf (467653)

Zápisnica zo schôdze vlastníkov 28_10_2019.pdf (1366961)

Zápisnica 22_10_2018.pdf (1126980)

 

Červeňákova 1-9

Zápis písomne hlasovanie 3_2023.pdf (382209)

Zápisnica 17_10_2022.pdf (406698)

Plán opráv a údržby na rok 2022 Červeňákova 1_9.pdf (105558)

Protokol o rozbore vody 5_2_2020.pdf (3582466)

zápis zo zhromaždenia 7_10_2019.pdf (3756443)

zápisnica 11_2018.pdf (1771049)

zápis zo zhromaždenia 2_2018.pdf (4327473)

 

Koprivnická 15

Zmluva stupačky.pdf (10177262)

Rozhodnutie HaZU 21_4_2023.pdf (371939)

Zápis z písomného hlasovania 3_2023.pdf (828129)

Zápisnica 2 z PO kontroly 2_2023.pdf (13808781)

Zápisnica 1 z PO kontroly 2_2023.pdf (2365006)

Zápisnica 24_10_2022.pdf (1352694)

Zápisnica z PO kontroly 8_2022.pdf (10713849)

Rozhodnutie HaZU.pdf (106929)

Zápisnica z PO kontroly 4_2022.pdf (20999178)

Zápis písomného hlasovania 3_2022 podpísaný.pdf (488048)

Rozhodnutie HaZU 21_10_2021.pdf (361506)

Zápisnica 4_10_2021.pdf (1317568)

Zápisnica z protipožiarnej kontroly 9_2021 Koprivnická 15.pdf (8713912)

Zápisnica z PO kontroly 11_2020.pdf (19535035)

zápisnica zo schôde vlastníkov 10_2019.pdf (2104735)

Zápisnica z písomného hlasovania 1_4_2019.pdf (553560)

Harmonogram upratovania.pdf (781482)

 

Lipského 1-3

Zápisnica 10_10_2022.pdf (766160)

Plán opráv a údržby na rok 2022 Lipského 1_3.pdf (118500)

Zápis s písomného hlasovania 3_2020.pdf (182059)

Zápisnica zo zhromaždenia 10_2019.pdf (6971360)

Zápisnica zo zhromaždenia 5_2018.pdf (2784086)