Oznamy nové

 

VZN 5_2015 MČ Dubravka.pdf (234489)

 

Trvalé

Dôležité tel čísla.pdf
preberací protokol tlačivo.pdf

 

Len pre registrovaných

 

Lipského 15-17

Plán opráv a údržby na rok 2021 Lipského 15_17.pdf (118618)

Zápisnica 10_2019.pdf (1168077)

Zápisnica 10_2018.pdf (1341457)

Zápisnica 10_2017.pdf (3385071)

 

Bullova

Zápisnica 5_10_2021.pdf (885901)

Ponuka pomerové rozdeľovače tepla.pdf (237345)

Plán opráv a údržby na rok 2021 Bullova Damborskeho.pdf (129962)

Zápis z písomného hlasovania 3_2020.pdf (781102)

Zapis zo zhromaždenia 18_11_2019.pdf (1054385)

Zapis zo zhromaždenia 26_11_2018.pdf (5580950)

 

Púpavova

Zber NO - oktober -2021.pdf (96344)

Plán opráv a údržby na rok 2021 Púpavova 20.pdf (131899)

182_1993 Z. z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov _ hlasovanie.pdf (391933)

Bytsevis Sprievodná správa.pdf (2087362)

zapisnica 11_11_2019.pdf (1435519)

zapisnica 8_10_2018.pdf (1479337)

 

Nejedlého

Plán opráv a údržby na rok 2021 Nejedlého 7_9.pdf (124715)

zápis zo zhromaždenie 10_2019.pdf (445539)

zápis zo zhromaždenie 10_2018.pdf (515585)

Pivnice 7.pdf (113074)

Pivnice 9.pdf (109571)

 

Ožvoldíkova

Zápisnica z protipožiarnej kontroly 9_2021 Ožvoldíkova 10.pdf (1069826)

Zápisnica z PO kontroly Ožvoldíkova 11_2020.pdf (4028754)

Plán opráv a údržby na rok 2021 Ožvoldíkova 10.pdf (123910)

Zápis z písomného hlasovania 1_2020.pdf (467653)

Zápisnica zo schôdze vlastníkov 28_10_2019.pdf (1366961)

Zápisnica 22_10_2018.pdf (1126980)

 

Červeňákova 1-9

Plán opráv a údržby na rok 2021 Červeňákova 1_9.pdf (123068)

Protokol o rozbore vody 5_2_2020.pdf (3582466)

zápis zo zhromaždenia 7_10_2019.pdf (3756443)

zápisnica 11_2018.pdf (1771049)

zápis zo zhromaždenia 2_2018.pdf (4327473)

 

Koprivnická 15

Zápisnica 4_10_2021.pdf (1317568)

Zápisnica z protipožiarnej kontroly 9_2021 Koprivnická 15.pdf (8713912)

Zápisnica z PO kontroly 11_2020.pdf (19535035)

Plán opráv a údržby na rok 2021 Koprivnická 15.pdf (133877)

zápisnica výberovej komisie 6_2020.pdf (371390)

zápisnica zo schôde vlastníkov 10_2019.pdf (2104735)

Zápisnica z písomného hlasovania 1_4_2019.pdf (553560)

zápisnica zo zhromaždenia 11_2018.pdf (1105228)

Harmonogram upratovania.pdf (781482)

 

Lipského 1-3

Plán opráv a údržby na rok 2021 Lipského 1_3.pdf (124580)

Zápis s písomného hlasovania 3_2020.pdf (182059)

Zápisnica zo zhromaždenia 10_2019.pdf (6971360)

Zápisnica zo zhromaždenia 5_2018.pdf (2784086)

Harmonogram upratovania Lipského 1-3.pdf (301838)