O nás

Naša spoločnosť bola založená v roku 1995. Jej hlavným a dlhodobým predmetom činnosti je správa bytových domov. Bytové domy spravujeme na základe zákona č. 182/1993 Z.z. v znení zmien a doplnkov

Dlhoročné skúsenosti v oblasti správy bytových domov, technického a softwarového vybavenia, ktoré Vám ponúkame, môžu prispieť k Vašej spokojnosti a celkového prehľadu o Vašej nehnuteľnosti.Garantujeme bezpečné a prehľadné spravovanie finančných prostriedkov vlastníkov na samostatných účtoch bytového domu a spoľahlivé zabezpečovanie plnení a služieb.
 
Pri výkone našej činnosti vychádzame z požiadaviek vlastníkov a poznatkov nadobudnutých dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti. Naše hlavné priority sú zosúladiť požiadavky vlastníkov (klientov) s platnou právnou legislatívou. Zástupcovia vlastníkov dávajú podnety na riadenie činností vo Vašom dome a kontrolujú činnosť správcu. Zástupcovia sú pravidelne informovaní o finančných pohyboch na Vašich účtoch hlavne fondu údržby a opráv, odsúhlasujú opravy a konzultujú so správcom možnosti zlepšenia hospodárnosti chodu Vášho bytového domu.

Našou prioritou je Vaša spokojnosť. Prednosťou našej spoločnosti je profesionalita a dlhoročná skúsenosť na trhu

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.