Oznam o prerušení vykurovania

11.05.2021 08:00

 

Bratislavská teplárenská, a.s. informuje všetkých odberateľov, že

 

dňa 11.5.2021 od 8:00hodiny preruší vykurovanie pre odberateľov pripojených na OST prevádzkovaných spoločnosťou

 

na základe aktuálnych klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva č.152/2005, § 1 Určený čas dodávky tepla, odsek 3.