Oznam o spustení vykurovania

22.09.2021 00:00

Bratislavská teplárenská, a.s. informuje všetkých odberateľov, že

dňa 22.9.2021 spúšťa vykurovanie do skúšobnej prevádzky pre odberateľov pripojených na OST prevádzkovaných spoločnosťou

na základe vývoja klimatických podmienok. V prípade krátkodobého zvýšenia teploty nad 17°C automatická regulácia zabezpečí prerušenie vykurovania.